Enkätresultat

Stort tack alla medlemmar och övriga münsterägare som deltagit i vår enkätundersökning!

För att nå så många Kleiner Münsterländerägare i Sverige som möjligt, utgick vi från Jordbruksverkets hundregister. Det är lag på att alla hundägare ska vara registrerade där till skillnad från SKK’s hundregister, och därav ansåg vi att det var det bästa valet för oss.

På detta vis fick vi fram 1574 Kleiner Münsterländerägare i Sverige. Av dessa var det 28 personer som hörde av sig och meddelade att deras fyrbente vän tyvärr gått ur tiden. Samtidigt var det också 21 personer som hörde av sig med registreringsbevis på att de registrerat sig efter det att vi fått underlaget från Jordbruksverket. Därmed uppgick det totala antalet respondenter till 1567 personer.


Av dessa fick vi svar från 817 personer, vilket ger en svarsfrekvens på drygt 52%.

Stort tack än en gång!

Svaren i enkäten bekräftar det som vi alla ägare vet, att våra kleiner münsterländers är fantastiskt allsidiga jakthundar!

Här kunde de som svarade på enkäten välja flera olika svar.

När det gäller de nuvarande provformerna i Sverige, så råder det delade meningar huruvida de tillgodoser münsterländerns allsidiga egenskaper.

Trots att det skiljer lite mellan åsikterna kring om de nuvarande provformerna tillgodoser eller inte tillgodoser rasens alla egenskaper är det klart och tydligt att majoriteten ändå vill ha in de allsidiga proven i Sverige.

Utav de deltagande i enkäten var cirka 40% medlemmar i Svenska Vorstehklubben och nästan 70% var positiva till att rasen bör få en egen rasklubb!

För att läsa hela rapporten från enkätundersökningen, kan du ladda ned den här:

Har ni några frågor eller funderingar kring enkäten så får ni jättegärna maila dem till info@kleinermunsterlander.se, eller skicka ett PM till oss på Facebook. Vi kommer sedan att sammanställa alla frågor vi får i en frågelista (frågorna kommer självklart vara anonyma) och svara på dem där. Därför kan det hända att ni inte kommer få svar på frågan direkt men vi hoppas att ni har förståelse för detta. Listan kommer sedan publiceras på hemsidan så att det är lätt för alla att ta del av de frågor som redan ställts samt våra svar på dessa.