Informationsfilmer

Här presenteras informationsfilmer om det tyska provsystemet som prövar de allsidiga jakthundsraserna i ung ålder. Detta görs för att se deras nedärvda egenskaper innan de hunnit bli allt för ”påverkade” av sina förare, och på så sätt få en bild av vilka hundar som bör användas i avel.

Söket sker på fält och under söket prioriteras hundens vilja att finna (vilt). Dessutom ska söket vara energiskt, marktäckande, stilfullt, uthålligt och anpassat till terrängen. Ett planmässigt sök förväntas ännu inte på VJP.

Ståndanlaget visar sig när hunden ställer sig eller lägger sig för funnet vilt. De särskilda svårigheterna med vilt som inte trycker måste tas med i bedömningen. Eftergång räknas inte som fel. Hund som blinkar (undviker) konstaterat vilt kan inte bestå provet. Stånd för hårvilt och fågelvilt bedöms likvärdigt.

Näsa, förighet och lydnad, bedöms under hela dagen. När det kommer till söket bedöms en bra näsa kunna hitta vilt ofta och även markera vittring. Under söket visas förighet genom att hunden följer föraren naturligt och utan kommandon. Lydnad visas vid exempelvis inkallningen när sökmomentet är över och om domaren av någon anledning ber föraren att hålla hunden inom ett visst område under söket.


Skottfasthet bedöms enligt följande: Schussfest / skottfast, hunden visar inga negativa reaktioner och fortsätter glatt att arbeta. Leicht schussempfindlich / lätt skottberörd, en lätt negativ reaktion men fortsätter arbeta utan att störas. Schussempfindlich / skottberörd, visar tecken på rädsla och söker sig till föraren, fortsätter arbetet inom en minut men det påverkas fortfarande negativt av skottet. Stark schussempfindlich / starkt skottberörd, visar tecken på rädsla o söker sig till föraren, fortsätter arbetet först efter mer än en minut men det påverkas negativt av skottet. Schussscheu / skotträdd, när hunden i stället för att söka skydd hos föraren flyr och därmed överger sin förare och sitt arbete.

Fotografer i filmen: Louise Björk, Lena Gillstedt, Caroline Nygren samt Ernst Zeimetz.

Föreningen vill framföra ett stort tack till medlemmarna Louise Björk, Lena Gillstedt och Caroline Nygren samt hundarna Hjalmar, Ragnar och Jissa som tagit fram denna filmserie! Stort tack!