Medlemskap

Fyll i nedanstående formulär och Swisha 100:- till 1230155119 för att registrera ditt medlemskap i
”Föreningen för bildandet av Svenska Kleinermünsterländerklubben”:
    Äger du eller har du planer på att skaffa en KlM?

    Hur jagar du/önskar du jaga med din KlM?

    Önskar du en egen rasklubb för KlM som är kopplad till lämplig specialklubb inom SKK?

    Skulle du kunna tänka dig att arbeta ideellt i föreningen?

    Genom att kryssa i denna ruta accepterar du föreningens stadgar (finns här) samt att föreningen hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR:*