Senaste nytt

Hej alla Münstervänner,

Hoppas ni alla har haft en fin sommar och en bra start på jaktsäsongen med era fyrbenta vänner!

Då SVK valt att inte återkoppla på våra senaste mail från Svenska Kleiner Münsterländerklubben och därmed inte fortsatt arbetet med de punkter som vi hade i vårt tänkta samarbete såg vi inget annat alternativ än att gå vidare med att endast driva en fråga vidare, en egen rasklubb. Det har tyvärr än en gång blivit tydligt att ett samarbete i dagens organisation är omöjligt för oss som vill arbeta för att bevara allsidigheten hos KlM.

Därför har det nu bildats en intresseförening: ”Föreningen för bildandet av Svenska Kleiner Munsterländerklubben” som endast kommer arbeta med målet att få en egen rasklubb för KlM under lämplig specialklubb hos SKK.

Föreningen för bildandet av Svenska Kleiner Münsterländerklubben kommer ta över Svenska Kleinermünsterländerklubben hemsida och Facebooksida för att fortsatt kunna hålla er uppdaterade.

Det finns även möjlighet att bli medlem i intresseföreningen för att stödja arbetet för en egen rasklubb och visa hur många vi är som faktiskt står bakom det här målet. Ni blir medlemmar här: kleinermunsterlander.se/anmalan

Tills vi hörs igen, skitjakt på er!


Rapport från möten med SVK

Nu har vi haft två möten med SVK, ett utav dem var även SKK inbjuden till. I dokumentet nedan följer en kort sammanfattning om en del som tagits upp på mötena hittills.

Vi i Svenska KleinerMünsterländerklubben vill arbeta för främst fyra saker:

-Få KlM att bli presenterad som den allroundhund den är
-Få HZP återigen till en godkänd merit för SE UCH
-Få de allsidiga proven VJP/HZP/UT/AT till Sverige för att få prov som avspeglar hemlandets intentioner med rasen och därmed jakten som bedrivs med KlM
-Få ut en enkät till ALLA ägare utav KlM (inte bara de som är medlemmar i SVK) för att få en kartläggning hur vi ägare tänker kring frågorna om bland annat egen rasklubb och kompletterande provsystem. Samt varför så många väljer att stå utanför SVK.

Vi arbetar vidare för fullt, så håll utkik för mer information.

/ styrelsen med medarbetare


Jaktjournalen

Vi har idag på förmiddagen blivit kontaktade av Jaktjournalen och fått möjlighet att meddela vår syn på detta projekt. Även SVK får förmedla sin syn och har därefter bjudit in oss till möte tillsammans med SKK.

Sedan vårt grundandemöte har vi försökt nå SKKs juridiska avdelning, och ser nu med positiva ögon fram emot detta möte!

Utbrytargrupp startar egen rasklubb – missnöjda med hanteringen i Vorstehklubben

Vi vill gärna förtydliga att är vi ännu inte en officiell rasklubb, vilket man lätt kan tro i texten.


Som så många känner till hölls ett möte i Litslena bygdegård, söndagen den 24/11, med cirka 70 deltagare. SVK hade två representanter på plats, som framförde sin ståndpunkt, men tyvärr fick SKK’s representant ställa in i sista minuten p.g.a. sjukdom.

Här finns den presentation som hölls vid mötet:
http://kleinermunsterlander.se/wp-content/uploads/2019/12/Presentation-Svenska-Kleinermünsterländerklubben-Litslena-20191124.pdf


Och här är protokoll från mötet:
http://kleinermunsterlander.se/wp-content/uploads/2019/12/Protokoll-Svenska-Kleinermünsterländerklubben-20191124.pdf

Då det inte finns någon juridisk skillnad mellan en förening och en klubb, har vi valt att anpassa oss efter SKK’s nomenklatur (eftersom målet är att bli en SKK- och specialklubbsansluten rasklubb) och därmed kalla oss
Svenska Kleinermünsterländerklubben.

Vi har gjort allt som krävs och mer därtill för att följa SKK’s regler i skapandet av en rasklubb.

https://www.skk.se/globalassets/dokument/om-skk/foreningspaketet/att-bilda-en-rasklubb-s16.pdf


En rasklubb för Kleiner Münsterländer finns i dagsläget inte, vilket vi tycker är olyckligt, utan rasansvaret är idag delegerat till specialklubben Svenska Vorstehklubben.

Det vi anser, är att rasen Kleiner Münsterländer (den nu näst största rasen i grupp 7), förtjänar en egen rasklubb hos SKK (och som medlem i en specialklubb), för att kunna tillvarata ALLA münsterägares intressen och inte enbart en minoritet som det är idag.

Vårt mål är, som sagt, att behålla ALLT som finns idag och enbart utöka gemenskapen för fler ägare av Kleiner Münsterländer.

Mycket trevligt att läsa ovan att SVK skriver på sin Facebooksida (precis som vi också tidigare gjort) att vi ska försöka få fram ett samarbete i stället för motsättningar och konkurrens.

Varmt välkomna!